Wie zijn wij

Jeanny Smeltink

Jeanny Smeltink regeltante Zorgboerderij Leestensch Hof

Jeanny heeft vele jaren gewerkt als lerares basisonderwijs, voor ze haar zorgboerderij startte. Het fokken van paarden was een grote passie voor het gezin, die zich zeer goed liet verenigen met de ervaring als lerares en heeft geleid tot “zorgboerderij Leestensch Hof”. Jeanny behoort tot de eerste lichting zorgboeren die de MBO-opleiding “bedrijfsleider agrarisch zorgbedrijf” heeft afgerond. Daarnaast is ze bevoegd paardeninseminator.

Jeanny is in juni 2010 afgestudeerd als ecologisch pedagoog aan de Hogeschool Utrecht. Binnen de studierichting Ecologisch Pedagogiek heeft zij gekozen voor Eco Mediated Pedagogy, waarbij zij zich volledig heeft gericht op het inzetten van het paard in relatie tot de deelnemers. Vanuit de ecologische pedagogische aanpak en werkwijze worden er op diverse gebieden therapeutische effecten behaald.

Marleen van Paardenzorgboerderij te wervershoof

Marleen

Nadat Marleen in 2009 de opleiding Pedagogisch Werker Jeugdzorg succesvol heeft afgerond is zij in 2010 gestart met haar werkzaamheden op Leestensch Hof. In de eerste jaren heeft Marleen zich met name gericht op de begeleiding van de volwassen dagbesteding. Dit heeft zij gecombineerd met een deeltijdstudie Pedagogiek. Inmiddels is Marleen afgestudeerd Pedagoog en is zij ook in het bezit van een instructeursdiploma voor het geven van paardrijlessen. Marleen begeleid de volwassen en kinderen dagbesteding. Daarnaast coördineert zij deze zorgprogramma’s.

Sarah

Zorgboerderij Leestensch Hof sluit aan bij mijn visie op de zorgbehoefte van kinderen.

Na mijn studie psychologie ben ik werkzaam geweest in de Jeugdzorg. Zowel als pedagogisch medewerker op een groep, als gedragswetenschapper en als behandelcoördinator. In mijn laatste functie als behandelcoördinator in de LVB-sector werd mij duidelijk dat ik het contact met de cliënt wilde uitbreiden. De Leestensch Hof maakte deze stap voor mij mogelijk. Individueel contact met de cliënten en letterlijk meer beweging in mijn werkzaamheden. Dat ik daarnaast ook mag werken met paarden en deze mag inzetten in het contact met cliënten, is een meisjesdroom.

De Leestensch Hof sluit aan bij mijn visie op de zorgbehoefte van kinderen. Het biedt kinderen, jongeren en volwassen met een begeleidingsvraag zorg, educatie, logeeropvang en dagbesteding aansluitend bij hun wensen en zorgbehoeften. De cliënten volgen een programma in een kleinschalige, veilige en geborgen omgeving gericht op erkenning en de ontwikkeling van mens en dier. Op het terrein van de paarden zorgboerderij wordt in dialoog met de cliënt en het netwerk een zorgtraject op maat gerealiseerd. Het zorgaanbod sluit aan bij de mogelijkheden, krachten en beperkingen van de cliënt. Een stimulerend ecologisch pedagogisch klimaat en een voorspelbare en betrouwbare bejegening geeft de cliënt rust en de mogelijkheid om positieve ervaringen op te doen.
Het zorgprogramma Educpres is uniek omdat het een combinatie van dagbesteding en onderwijs biedt voor jongeren die thuiszitten zonder scholing, met of zonder leerplicht ontheffing.

De Leestensch Hof bied mij een werkomgeving waar ik dagelijks met veel plezier cliënten begeleid en samen met hen mag leren van de paarden. Mijn doel is bereikt als de cliënt met een zichtbaar ontspannen en tevreden gevoel huiswaarts gaat.

Sarah Versteegh
Psycholoog
begeleider Educpres, Leestensch Hof

Vera

vera

Naast mijn Orun-diploma, gecertificeerd paardrij-instructrice, ben ik afgestudeerd op het CIOS, Centraal Instituut Opleiding Sportleider. Hier heb ik les gegeven in vele sporten, waarbij ik mij specialiseerde in de bewegingsagogie. Het ondersteunen van mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking en/ of gedragsproblemen door middel van sporten. Een hele leuke en uitdagende richting, waar ik graag meer uit wilde halen. Dit vond ik in de opleiding sociaal pedagogisch hulpverlener. Op deze manier kwamen praktijk en theorie nog meer samen.

Na verschillende functies uitgevoerd te hebben als instructrice en activiteitenbegeleidster ben ik in december 2014 bij de Leestensch Hof terecht gekomen. Als paardrij-instructrice en begeleidster kan ik mijn passie delen en overdragen. Het werken met mens en dier vind ik geweldig.
Bij de Leestensch Hof wordt er aangesloten op de wensen en zorgbehoeften van de deelnemers. Een plek waar deelnemers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Deelnemers kunnen zichzelf zijn. Daar sta ik voor.