Werkwijze

Leestensch Hof is een agrarisch zorg bedrijf dat verschillende vormen van (jeugd)hulp biedt voor verschillende doelgroepen met een beperking, langdurige psychische stoornis of chronische ziekte. De nadruk ligt op jeugdigen en jongvolwassenen(6-18+) met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis en/of verstandelijke beperking (LVB, VG). Leestensch Hof biedt dagbesteding, kortdurend verblijf, begeleiding individueel en groep aan gericht op de sociaal-, emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid en ter ontlasting van het gezin. Daarnaast is er een onderwijs/zorgprogramma ‘Educpres’ voor thuiszitters. Dit programma wordt in het kader van passend onderwijs tevens preventief ingezet om voortijdig schoolverlaten van jeugdigen te voorkomen. Het zorgbedrijf vindt haar “thuis” op een paardenhouderij waar met paarden wordt gefokt maar deze ook worden beleerd en getraind.

Leestensch Hof gaat uit van de eigen Kracht van de jeugdige en zijn netwerk en werkt competentiegericht. Er zijn nauwe contacten met het gezin, de betrokken hulpverleners en lokale teams. Doelen worden in overleg met de deelnemer het gezin en het professionele netwerk opgesteld. Er is regelmatig afstemming over het traject met het (professionele) netwerk. Er is samenwerking met scholen en andere hulpverleners ten aanzien van de verdeling van taken ten behoeve van de ontwikkeling van de cliënt. Leestensch Hof is inhoudelijk actief betrokken bij advies, consult en initiator van diverse trajecten van voormalige, huidige- en toekomstige cliënten. Door aan te sluiten bij lokale wijk- gebiedsteams en basisvoorzieningen wordt de samenwerking en expertise die Leestensch Hof te bieden heeft optimaal benut.