Weekend Logeeropvang

In de logeerprogamma’s wordt er gewerkt vanuit een vaste structuur door middel van dagschema’s. Dit is te vinden op de memoborden in de beide units. Gedurende de dag worden er verschillende activiteiten aangeboden waar kinderen aan deel kunnen nemen. Kinderen mogen hieraan mee doen, maar er blijft altijd de mogelijkheid voor eigen spel. Tijdens de weekenden krijgen de kinderen op zaterdag de mogelijkheid om paard te rijden.

De weekenden vinden plaats volgens een vast rooster. Elke groep logeert één keer per 4 a 5 weken. De weekenden starten vrijdag om 17.00 uur en eindigen zondag om 17.00 uur. In de zomervakantie stoppen de weekenden en kunnen kinderen zich inschrijven voor midweken. De informatie zal per vakantie worden verstrekt in de nieuwsbrief.

Het is mogelijk om telefoons, tablets en games mee te nemen naar Leestensch Hof. Er zijn afgesproken tijden (rustmomenten) waarop deze gebruikt mogen worden. Deze rustmomenten zijn opgenomen in het dagschema. In overleg met ouders is het mogelijk dat kinderen indien daar behoefte aan is naar huis bellen. Dit mag ook op de telefoon van Leestensch Hof.

Wat neem je mee?

Om te komen logeren hoef je alleen je eigen spulletjes mee te nemen zoals kleren, pyjama en toiletspullen. Indien kinderen hun eigen beddengoed mee willen nemen is dat goed, maar hoeft niet. Handdoeken zijn ook aanwezig op Leestensch Hof. Wel is het prettig om laarzen mee te nemen. Het is niet nodig dat die paard rijlaarzen zijn.

De leeftijd van de kinderen varieert tussen de 5 en 18 jaar. Hierin houden we rekening met de samenstelling van de groepjes. Wij richten ons echter zeer bewust met het programma op de specifieke hulpvragen binnen de doelgroepen. We maken hierbij gebruik van de aanwezigheid van de paarden.

image003 image001

Veel kinderen ervaren het mogen omgaan met de paarden als zeer waardevol. Wij maken daarbij als begeleider gebruik van het feit “dat een paard reageert op wat het ziet en voelt, direct en alleen op wat je doet, en niet op wie je bent. Het reageert instinctief op de signalen die je uitzendt, op jouw lichaamstaal. Het paard reageert op liefdevolle aanrakingen, een fijne borstelbeurt, maar ook op brutaal en/of impulsief gedrag. Daardoor houdt het paard de mens een spiegel voor, want doordat het paard volkomen eerlijk is in zijn gedrag en reactie wordt de mens met zijn eigen gedrag geconfronteerd”.

(bronvermelding: Western Natural Horsemanship website, artikel geschreven door psychotherapeute Mirjam Haffmans)

image002

Ook kinderen die wat minder “met paarden hebben”, kunnen wij een dusdanig programma aanbieden, dat ook zij het logeerweekend als zeer ontspannend een aangenaam ervaren. Er wordt aangesloten bij de behoefte van het kind en van daaruit worden de activiteiten aangeboden. Er is echter ook voldoende gelegenheid om gewoon lekker te spelen.

Voor verdere informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via de website