Visie

Alle deelnemers laten weten dat eenieder is zoals hij is. Er samen voor zorgen dat de deelnemer hiermee zo goed mogelijk leert omgaan. Er wordt gewerkt volgens de principes van empowerment. Iedereen wordt in zijn of haar eigen kracht gezet. Er wordt gekeken naar wat iemand kan. Ook als iemand na een bepaalde tijd weggaat van Leestensch Hof, mag diegene niet terugvallen in het oude gedrag. De deelnemers worden min of meer ‘op het rechte pad’ of ‘uit de goot’ gehouden.

Leestensch Hof gunt de jeugdige en jongvolwassene een goede plek in de maatschappij. De insteek is dat de jeugdige en jongvolwassene de ontwikkeling die plaatsvindt op de paardenzorgboerderij vasthoudt, meeneemt in hun hele leven en hieraan terugdenkt. Van belang is tot een optimale invulling voor ieder jeugdige of jongvolwassene te komen.

Hierdoor is het noodzakelijk een goed beeld te hebben van zijn of haar achtergrond, beperking, stoornis of ziekte. Van iedereen is een dossier aanwezig en er is contact met de ouders en/of professionele netwerk als zijnde een persoonlijk begeleider, jobcoach en de jeugd- en gezinswerker.