Orthopedagogisch Paardrijden

Van september 2006 tot mei 2007 heeft Jona Kiewiet, toen nog studente Pedagogiek aan de Educatieve Hogeschool van Amsterdam, onderzoek gedaan naar het effect van therapeutisch paardrijden op kinderen met verschillende indicaties op onze Noord-Hollandse zorgboerderij. Dat Jona’s onderzoek van waarde was bleek wel uit de uitstekende beoordeling die ze voor haar scriptie kreeg. Het artikel waarin Jona een beeld geeft van haar bevindingen, en dat deel uitmaakt van haar scriptie mochten we op onze site laten zien. Uiteraard zijn de kinderen die Jona in haar onderzoek heeft geobserveerd en geïnterviewd niet met hun echte naam aangeduid maar met fictieve naam.

Leestensch Hof biedt in de programma’s de mogelijkheid tot paardrijden. In tegenstelling tot de reguliere maneges leidt Leestensch Hof je niet op tot een dressuuramazone/ ruiter. Het paardrijden gaat vanuit een ander perspectief. Onder deskundige begeleiding wordt het paardrijden, ingezet om inzicht te krijgen in eigen persoonlijkheid en handelen. Waarbij wordt gewerkt vanuit rust en vertrouwen in kleine groepjes.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het paard als wezen, in staat om gedrag te spiegelen, alsmede als afleider. Door dicht in contact te zijn met een paard kan iemand veel over zichzelf, maar ook over zijn omgeving, leren. Een paard, en levend wezen met een eigen karakter, is in staat iemand te confronteren met zijn of haar houding, en draagt op deze manier bij aan bewustwording van het eigen lichaam, behoeften en gevoelens. Het stimuleert zelfbewustzijn en zelfvertrouwen wat vervolgens kan leiden tot meer zelfstandigheid en een positieve houding en verantwoordelijkheid.

Marja therap 2Door het werken met paarden ervaart de deelnemer dat men met liefde het paard moet benaderen maar ook duidelijk, consequent en grens aangevend moet zijn. Paarden zijn eerlijk en houden je onmiddellijk een spiegel voor. Duidelijkheid, helderheid, een positieve dominante houding en het tonen van je eigen persoonlijkheid zijn kwaliteiten die door een paard herkend worden en waar het ontzag voor heeft. Boosheid, irritatie en ongeduld zijn menselijke emoties waar paarden geen raad mee weten en waarop zij dus negatief zullen reageren.

Als we een paard willen leren aansturen moeten we naar onszelf kijken; naar onze eigen persoonlijkheid en naar onze lichaamstaal. Op die manier is omgaan met paarden niet een doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Zo kan het paard je helpen je bewust te worden van je persoonlijkheid en zal een paard je uitdagen om jezelf te veranderen om tot vorderingen te kunnen komen.

image015 image016 therapeutisch 2 zorg

therapeutisch 3 zorg therapeutisch 5 zorg
therapeutisch 4 zorg

Artikel: Je maat als co-therapeut

artikeljona artikeljona2

Voor verdere informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via de website.