Onderwijs / Zorgprogramma Thuiszitters

Voor sommige kinderen is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan
het regulier of speciaal onderwijs. Vaak is er sprake van complexe
problematiek. Op Leestensch Hof bieden wij een onderwijsprogramma in
combinatie met zorg.

Educatie en zorg voor thuiszitters

Inmiddels hebben we twee “pilot-jaren” educatie en zorg achter de rug. In Nederland valt een relatief groot aantal kinderen, zowel in de “basisschoolleeftijd”, als in de “middelbare-schoolleeftijd”, geheel buiten de boot, als het om het krijgen van onderwijs gaat.

Kinderen met gedragsproblemen, vaak het gevolg van autisme of aanverwante aandoeningen, “passen” in geen enkele vorm van onderwijs en zitten thuis.,
Naar schatting zijn er in Nederland al enkele duizenden van deze thuiszitters.
Volgens cijfers van het Ministerie van Onderwijs zaten in het schooljaar 2010-2011 ruim 16.000 leerlingen thuis zoals te lezen is op balansdigitaal.nl.

Speciaal voor deze groep thuiszitters heeft Jeanny een programma ontwikkeld, waarin kinderen leren, combineren met “doen en ervaren”.
De begeleiding is zeer intensief en de afwisseling groot.
Door erop uit te trekken, om dingen te leren door ze zelf te zien, te ervaren en vast te leggen, ontwikkelen deze kinderen zich, op een manier die eerst onmogelijk voor ze leek.

Een van de kinderen die bij ons het programma “zorg en educatie voor thuiszitters”, nu twee jaar volgt, heeft hierbij een bijzonder talent ontdekt en ontwikkeld.

autisme thuiszitter en onderwijs

Onderwijs Zorgprogramma Thuiszitters