Missie

Leestensch Hof werkt op basis van de ecologische pedagogiek. De term ecologisch refereert niet per definitie aan de natuur, maar ecologische pedagogiek is gebaseerd op het besef dat er meer nodig is dan een mens en een brein vol kennis en methodes. De essentie is de wisselwerking tussen kind en opvoeder, die in voortdurende interactie met de omgeving handelen. Het gaat om de persoon in zijn totaliteit, met al zijn kwaliteiten en beperkingen in voortdurende interactie met de omgeving. Het kind/de (jong)volwassene, de omgeving en de begeleider zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle mensen worden gewaardeerd zoals zij zijn. Acceptatie van de persoon is erg belangrijk. Niemand wordt buitengesloten om zijn of haar stoornis. Iedereen krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. Hierbij wordt er evenwicht gewaarborgd tussen leermomenten, ontspanning en persoonlijke aandacht. Paarden zijn een belangrijk hulpmiddel om de ontwikkeling te stimuleren. De mogelijkheden variëren van verzorgen tot rijden en ‘trainen’.

Op Leestensch Hof werkt een groep medewerkers (HBO en WO SKJ-registratie aanwezig) die op een professionele en pedagogische wijze handelen. Dit gebeurt aan de hand van de gedragscode die alle medewerkers moeten ondertekenen. Er is kennis en ervaring op gebied van educatie, LVB, VG en ontwikkelingpsycho(patho)logie. Alle medewerkers hebben een achtergrond in het onderwijs of een pedagogisch gerelateerde opleiding (zowel MBO, HBO als WO) en affiniteit met paarden. Mensen die affiniteit hebben met paarden, weten uit ervaring wat het is om afhankelijk te zijn van en beïnvloed te worden door de natuur en verschillende weertypes. Zij weten wat het is om hun handen uit hun mouwen te steken en om vies te worden.