Financiering

Leestensch Hof werkt volkomen zelfstandig en maakt geen deel uit van een overkoepelende organisatie. Leestensch Hof heeft samenwerkingsovereenkomsten met diverse gemeentes in de omgeving. Hierdoor is het mogelijk dat de zorg kan worden gefinancierd vanuit de WMO. Vanuit niet gecontracteerde gemeentes is het mogelijk om de zorg te financiering vanuit PGB.

Vanuit de WLZ kan de zorg worden gefinancierd op basis van PGB. Daarnaast is het mogelijk om zorg te financiering vanuit ondernemerschap via instellingen.

Voor meer informatie over de financiering kunt u contact opnemen met Marleen Smeltink (06-14438621)