Equine Assisted Activities (EAA)

Op Leestensch Hof werken we vanuit de vier zorgprogramma’s. In deze programma’s loopt Equine Assisted Activities (EAA), het aanbieden van diverse activiteiten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de diverse kwaliteiten van het paard in de ontwikkeling van een cliënt als een rode draad. Vanuit deze werkwijze komen een aantal onderwerpen/ thema’s aan bod. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het relativeren van angsten. Angsten en onzekerheden serieus nemen, maar daarnaast ook het vergroten van zelfvertrouwen en ontdekken van eigen kracht. Andere belangrijke aspecten zijn het ruimte leren innemen voor jezelf, het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (zowel lichaamstaal als verbale communicatie), leren aangaan en onderhouden van sociale contacten en bewust worden van de teugels/ touwtjes in handen durven en mogen nemen.

Equine Assisted Activities (EAA) vier zorgprogramma’s

Waarom paarden?

Paarden zijn prooidieren. Ze moeten altijd op hun hoede zijn voor roofdieren. Daarom leven ze in groepen. Een groep zorgt voor veiligheid. Door voortdurende communicatie via lichaamstaal met andere paarden ziet het paard of er al dan niet gevaar dreigt. Dàt is net de reden waarom paarden zo gevoelig en alert zijn op wat er allemaal in de omgeving gebeurt.
Door deze natuurlijke eigenschap zijn ze experts in het lezen van lichaamstaal van de ander (en dat zowel van het paard als de mens). Ze kunnen goed aanvoelen wat er in de mens omgaat. Daarom zijn ze zo geschikt om te gebruiken als middel om (ortho)pedagogische doelen te bereiken bij de deelnemers.

Paarden spiegelen het gedrag van mensen. Als een deelnemer zich zelfverzekerder voordoet terwijl hij dat eigenlijk niet is, reageert het paard daarop. Het paard wil bijvoorbeeld zijn hoeven niet optillen, kan gaan bokken,…

(ortho)pedagogische doelen te bereiken bij de deelnemersDe meerwaarden van een paard zijn o.a.:

 • De deelnemer ervaart het programma niet als een ‘therapie’. Dit komt door de aanwezigheid van het paard en de uitnodigende, rustgevende omgeving waarin de deelnemer zich bevindt. We concluderen dat een paard laagdrempelig is.
 • De aanwezigheid van het paard kan ontspannend werken op de deelnemer, waardoor het paard onbewust de verbale communicatie kan stimuleren. Het paard is dus een middel om contact te bevorderen en in relatie te treden met anderen.
 • Het paard kan voor velen als iets veiligs worden beschouwd. Het paard veroordeelt je niet en heeft geen oordeel klaar. Het paard kijkt niet naar het uiterlijk.
  “Deelnemers krijgen de kans om hun mogelijkheden opnieuw te (her)ontdekken, zonder dat ze zich belemmerd voelen in wat anderen van hen zouden denken. Het paard houdt immers geen rekening met hun verleden en hun beperkingen.” (Pegasus, 2009)
 • Het brengt het lichaam in beweging (activator).
  Paardrijden spreekt alle spiergroepen en lichaamsdelen aan. De coördinatie van lichaamsbewegingen en het evenwicht worden geprikkeld.
 • Deelnemers worden zich meer bewust van eigen lichaam(shouding) door middel van het paard. Als je met paarden werkt, werk je sowieso aan je lichaamshouding. Het is deze taal die paarden het meest begrijpen en waarop zij onmiddellijk reageren.
 • Het paard kan fungeren als motivator.
  • Deelnemers kunnen zorg dragen voor iemand. Het paard wil verzorgd worden. Dat brengt een zeker verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee. Wat op termijn tot een verhoging van het zelfvertrouwen kan leiden.
  • Het leren omgaan met angst kan worden bevorderd.
 • Het paard kan fungeren als motivatorDe lichaamstemperatuur van een paard is één graad hoger dan dat van de mens. Hierdoor wordt het tactiele van de cliënt geprikkeld. Tevens heeft deze warmte een ontspannend, positief effect op banden, pezen, en gewrichten van de deelnemer.
 • Paarden kunnen mensen dragen, wat het paard uniek maakt buiten het werken met andere dieren.
 • Bovendien identificeren mensen zich met het paard van hun keuze. Ze projecteren hun belangrijkste eigenschappen op dit paard. Als je de deelnemer vraagt hoe het paard zich voelt in een bepaalde situatie, vertellen ze eigenlijk hoe ze zichzelf voelen. Dat is minder bedreigend dat direct over jezelf praten.
 • Paarden geven deelnemers meer zelfvertrouwen en een hoger zelfbeeld.

De dagen waarop het programma EAA aangeboden wordt zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Deelname op meerdere dagen per week is mogelijk.

Voor verdere informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via de website.